Macedonian version

Маркетинг производи - брендирани платна

picture

Мегалајт и Ситилајт реклами

  • Еднострано или двострано осветлени тела изработени од алуминиум и брендиран плексиглас осветлен со неон светло за лесно и брзо препознавање на Вашиот бренд.

Дигитален и сито печат

  • Сито и дигитално печатење со најнови методи на машини со највисок квалитет на печат и квалитетни бои.

Инфо табли и паноа

  • Инфо табли и паноа изработени од метална или алумниумска конструкција обложена со лим или плексиглас брендиран со Вашето лого.
  • Достапни во разни димензии, модели и бои.

Знаменца

  • Знаменца во повеќе димезнии и облици, изработени од пластифицирано платно и брендирани со Вашето лого.
  • Достапни во разни димензии, модели и бои.

Дисплеи

  • Брзо монтажни, лесни за транспорт и употреба, брендирани со Ваше лого.
  • Достапни во повеќе димензии и типови, со можност за колор печатење.