Macedonian version

Пластични ролетни

picture

  • Голема производна програма на пластични делови и профили за потребите на Лапласт-М како за нашите соработници.
  • Голем број на сопствени алати изработени од нашата алатница.
  • Пластичните делови кои се екструдираат и шприцаат, се од гранулати произведени од реномирани производители кои Лапласт-М внимателно ги одбира.